Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usług firmy Piotr Bojarski Turboszczotka NIP. 845-181-23-07 ul. Aresa 18/1 80-180 Kowale lub Piotr Bojarski jako osoba współpracująca dla FHU Joanna Bojarska NIP 739-821-48-81 ul. Aresa 18/1 80-180 Kowale.

 2. Regulamin określa zakres odpowiedzialności , prawa i obowiązki właściciela firmy Piotr Bojarski Turboszczotka NIP. 845-181-23-07 ul. Aresa 18/1 80-180 Kowale lub Piotr Bojarski jako osoba współpracująca dla FHU Joanna Bojarska NIP 739-821-48-81 ul. Aresa 18/1 80-180 Kowale jak również prawa i obowiązki Klienta / Zleceniodawcy.

 3. Klient / Zleceniodawca zamawiający usługę prania dywanów , wykładzin, materacy, tapicerki meblowej i samochodowej lub czyszczenia tapicerki skórzanej meblowej
  i samochodowej, ozonowania wnętrza pojazdu lub usuwania wody lub innych płynów z wnętrza pojazdu oświadcza, iż zapoznał siez treścią regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie zawarte w nim postanowienia.

Definicje

 1. Regulamin” – regulamin firmy Piotr Bojarski Turboszczotka NIP. 845-181-23-07 ul. Aresa 18/1 80-180 Kowale lub Piotr Bojarski jako osoba współpracująca dla FHU Joanna Bojarska NIP 739-821-48-81 ul. Aresa 18/1 80-180 Kowale.
 2. Usługa” lub „zlecenie” – zakres czynności wykonywanych przez zleceniobiorcę zgodnych z ofertą świadczonych usług.
 3. Klient” lub „zleceniodawca” – osoba fizyczna prowadząca jak i nie prowadząca działalności gospodarczej, osoba prawna zamawiająca usługę prania, czyszczenia, ozonowania, usuwania wody czy płynów.
 4. Oferta” – zakres czynności zawartych w cenniku usług.
 5. Termin” – data i czas wykonania usługi.
 6. Zleceniobiorca – Piotr Bojarski – TURBOSZCZOTKA NIP. 845-181-23-07 lub Piotr Bojarski jako osoba współpracująca dla FHU Joanna Bojarska NIP 739-821-48-81.
 7. Pracownik” lub „Piotr Bojarski” osoba faktycznie realizująca usługę na rzecz Klienta.
 8. Chemia piorąca” lub ”chemia czyszcząca” – nazywane również jako środki chemiczne, wykorzystywane do prac podczas realizacji usługi. W skład środków wchodzą anionowe środki powierzchniowo czynne, bronopol, kwas sulfaminowy, fosforany, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kationowe środki powierzchniowo czynne, kompozycje zapachowe, alkohol benzylowy i inne. Na pisemny wniosek Klienta drogą e-mail udostępnimy składy.
 9. Narzędzia ręczne i mechaniczne” – szczotki, opryskiwacze, odkurzacze piorąco – odsysające na mokro, szorowarki, odkurzacze do usuwania zanieczyszczeń suchych , ozonator, pochłaniacz wilgoci – wykorzystywane do prac podczas realizacji usługi.
 10. Ozonator” – urządzenie służące do dezynfekcji, tzn. likwidacja drobnoustrojów , bakterii, pleśni, alergenów, grzybów oraz dezodoryzacja czyli usunięcie niepożądanych zapachów.

Rodzaje usług

 1. Pranie dywanów , wykładzin, materacy, tapicerki meblowej i samochodowej” – każda usługa wykonywana jest u Klienta i wyceniana jest indywidualnie drogą telefoniczną lub e-mail Wykonywana przy użyciu profesjonalnych środków chemicznych jak i narzędzi ręcznych, mechanicznych nie gwarantująca usunięcia wszystkich, plam, zapachów i głębokich zabrudzeń wymagająca wysuszenia pranych powierzchni.
 2. Pranie dywanów i wykładzin suchymi wiórkami” – każda usługa wykonywana jest u Klienta i wyceniana jest indywidualnie drogą telefoniczną lub e-mail. Wykonywana przy użyciu narzędzi mechanicznych i mieszanki na bazie naturalnych ekstraktów do czyszczenia na sucho o świeżym zapachu. Jest to wilgotny, lepki proszek w postaci mikro granulek, które usuwają zabrudzenia bez konieczności zwilżania wodą. W przypadku ciężkich i utrwalonych plam nie gwarantuje ich usunięcia. Nie usuwa nieprzyjemnych zapachów. Powierzchnia gotowa do użytku po praniu.
 3. Czyszczenie tapicerki skórzanej meblowej i samochodowej” – każda usługa wykonywana jest u Klienta i wyceniana jest indywidualnie drogą telefoniczną lub e-mail. Wykonywana przy użyciu profesjonalnych środków chemicznych jak i narzędzi ręcznych i mechanicznych nie gwarantująca usunięcia wszystkich, plam, zapachów i głębokich zabrudzeń wymagająca wysuszenia czyszczonych powierzchni.
 4. Ozonowanie wnętrza pojazdu” – każda usługa wykonywana jest u Klienta i ma na celu w określonym czasie trwania usunąć z wnętrza pojazdu drobnoustroje, bakterie, pleśni, alergeny, grzyby i nieprzyjemne zapachy poprzez użycie narzędzia generującego cząsteczki ozonu zwanego ozonatorem. Wyceniana według cen na stronie w zakładce ”Odgrzybianie klimatyzacji”
 5. Usuwanie wody lub innych płynów z aut po zalaniach” każda usługa wykonywana jest u Klienta i wyceniana jest indywidualnie drogą telefoniczną lub e-mail. Mająca na celu w określonym czasie trwania usunąć z wnętrza pojazdu wodę lub innego rodzaju płyny przy użyciu narzędzi mechanicznych.

 

Rezerwacja usług

 1. Rezerwacja usług dokonywana jest poprzez kontakt telefoniczny pod wskazanym numerem na stronie internetowej firmy www.turboszczotka.pl. Po przeprowadzonej rozmowie pracownik poprosi o przesłanie w wiadomości sms lub e-mail odnośnie rodzaju usługi, terminu jak i dokładnego adresu jej realizacji. Przesłanie powyższych informacji odbywa się drogą telefoniczną poprzez wiadomość sms na wskazany nr telefonu (dane podane na stronie www.turboszczotka.pl) i musi nastąpić po zakończonej rozmowie w przeciągu 15 minut od momentu jej zakończenia. Jeśli adres i wszelkie ustalone dane nie zostaną przesłane we wskazanym powyżej czasie rezerwacja nie zostanie dokonana. W przypadku rezerwacji usługi poprzez wiadomość e-mail termin wykonania usługi zostanie określony w toku korespondencji (dane adresowe podane są na stronie internetowej firmy).

 2. Po przesłaniu dokładnego adresu zlecenia i pozostałych danych zlecenia przez zleceniodawcę drogą telefoniczną lub e-mail, zleceniobiorca w wiadomości zwrotnej na numer telefoniczny lub adres e-mail, z którego dokonano rezerwacji prześle dokładne informacje o dokonanej rezerwacji tj. zakres czynności, datę i godzinę rezerwacji.

 3. Jeśli usługa zarezerwowana jest przez Klienta z wykonaniem w dniach od poniedziałku do piątku zleceniodawca pomiędzy godziną 8:00 a 8:30 w dniu poprzedzającym rezerwację usługi prześle wiadomość tekstową sms lub e-mail do zleceniodawcy w celu przypomnienia o zarezerwowanej usłudze z prośbą o wiadomość zwrotną z potwierdzeniem zamówienia. Jeśli wiadomość zwrotna z potwierdzeniem rezerwacji usługi nie zostanie przesłana przez zleceniodawcę do godziny 10:00 tego samego dnia zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do anulacji zlecenia o czym poinformuję zleceniobiorcę w wiadomości sms lub e-mail. W przypadku zamówienia wykonania usługi w poniedziałek lub dzień ustawowo wolny od pracy powyższa procedura będzie miała zastosowanie w poprzedzający piątek przed dniami weekendowymi lub najbliższy dzień pracujący.

 4. Klient podczas dokonywania rezerwacji usług zobowiązany jest do podania prawdziwych informacji. Pracownik podczas rozmowy rezerwacyjnej będzie zadawał bardzo szczegółowe pytania odnośnie stopnia zabrudzenia, rodzaju czyszczonej powierzchni, historii użytkowania, rodzaju zanieczyszczeń. Odmowa udzielenia informacji przez Klienta będzie skutkowała brakiem możliwości rezerwacji i realizacji usług.

 5. Składając zamówienie Klient potwierdza zapoznanie się i zaakceptowanie ogólnych warunków oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w celu wykonania usługi.

Warunki wykonania usługi

 1. Pracownik wykonując usługę używa środków i maszyn , które osobiście dostarcza w miejsce wykonywanej usługi.

 2. Zleceniodawca przed wykonaniem usługi zobowiązany jest do odkurzenia czyszczonych powierzchni i usunięcia zanieczyszczeń stałych takich jak okruchy, piasek, sierść itp. Jeśli zleceniodawca nie wykona powyższej czynności, pracownik może wykonać ją przed pracą co wiąże się ze zmianą kosztu wykonania usługi.

 3. Pracownik nie odkurza pojników drewnianych i skrzyń w tapicerowanych meblach typu sofy, kanapy.

 4. Wszelkie przedmioty znalezione , pozostawione przez użytkowników w trakcie wykonywania prac zleceniobiorca będzie odkładał w ustalonym miejscu przed wykonaniem usługi.

 5. W przypadku wykonywania zleceń w lokalach mieszkalnych , usługowych , pomieszczeniach biurowych, pojazdach Zleceniodawca musi zapewnić bieżącą ciepła
  i zimną wodę, prąd, zadaszenie. Jeśli nie poinformuję Zleceniobiorcy na 24h przed wykonaniem zlecenia o braku powyższych warunków firma może naliczyć kwotę do zapłaty wysokości całego zlecenia.

 6. Środki piorące, których skład opisany jest w dziale „Definicje” punkt 8. Zleceniobiorca zastrzega , że używane środki mogące zawierać również inne składniki. Zleceniodawca ze względów bezpieczeństwa powinien zapoznać się ze składnikami używanych przez Zleceniobiorcę środków ponieważ jeśli Klient uczulony jest na którykolwiek składnik powinien nie później jak na 24 h przed wykonaniem zlecenia powiadomić go o tym. Jeśli Zleceniodawca ma jakiekolwiek wątpliwości co dopływu danego środka na jego organizm winien skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

 7. Pracownik nie wykonuje usług środkami chemicznymi i narzędziami Klienta.

 8. Usługi wykonywane są 7 dni w tygodniu określone na stronie internetowej firmy.

 9. Usługi prowadzone są na terenie Gdańska , Sopotu, Gdyni i okolic.

 10. Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość dodatkowych opłat za dojazd jeśli zlecenie ma być wykonane w odległości większej niż 10 km po za obrzeża Trójmiasta. Kwoty ustalane są indywidualnie podczas rezerwacji zlecenia.

 11. Przed wykonaniem zlecenia Zleceniobiorca może ponownie zweryfikować zakres prac. Jeśli Zleceniodawca bezpośrednio przed realizacją prac zwiększy zakres zlecenia pracownik ma prawo odmówić wykonania dodatkowych czynności. Jeśli pracownik stwierdzi iż warunki wykonania zlecenia stanowią zagrożenie dla jego bezpieczeństwa, higieny i zdrowia ma prawo odmówić wykonania zlecenia. Jeśli pracownik stwierdzi, iż zakres prac jest nie zgodny z informacjami podanymi podczas rozmowy rezerwacyjnej ma prawo odmówić wykonania zlecenia jak i renegocjować koszt wykonania prac.

 12. Zleceniobiorca nie daje gwarancji na usunięcie wyjątkowo trudnych zabrudzeń wynikających z szeregu czynników wpływających na ich pochodzenie i utrwalenie.

 13. Jeśli podczas wykonywania usługi Zleceniodawca nie będzie obecny, powinien przed wykonaniem zlecenia o tym fakcie poinformować Zleceniobiorcę i wyznaczyć osobę do odbioru prac po ich zakończeniu.

 14. Jeśli pracownik podczas zlecenia stwierdzi iż jest odbiorcą agresji słownej lub fizycznej zlecenie zostanie automatycznie przerwane, a Klient zostanie obciążony karą w wysokości kwoty całego zlecenia.

 15. Pracownik ma prawo odmówić wykonania zlecenia jeśli miałby zostać sam w miejscu wykonania zlecenia tj. lokal mieszkalny, biuro, lokal usługowy a Zleceniodawca nie poinformował o tym na 24h przed jej realizacją. W takiej sytuacji Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość nie wykonania usługi i obciążenia Klienta kwotą zlecenia.

 16. Pracownik nie pobiera kluczy, nie otwiera i nie zamyka lokalu, auta w którym świadczy usługi.

 17. Pracownik nie porusza się pojazdem Klienta (auto, autobus) w trakcie wykonywania zlecenia w celu przestawienia go w miejsce dogodne do wykonania usługi.

 18. Jeśli Klient w miejscu realizacji zlecenia posiada wrażliwe powierzchnie na środki chemiczne, płyny, wodę powinien poinformować o tym fakcie zleceniobiorcę. Zabezpieczenie wrażliwych powierzchni powinno być zrealizowane przez Klienta przed wykonaniem usługi we własnym zakresie.

 19. Pranie i czyszczenie tapicerki samochodowej odbywa się tylko u Klienta. Zleceniobiorca nie wykona zlecenia jeśli Klient nie zapewni w miejscu prac ciepłej wody, prądu i zadaszonego miejsca. Nie wykonujemy zleceń w garażach podziemnych budynków mieszkalnych czy na parkingach.

 20. Jeśli temperatura w pomieszczeniu wykonywanego zlecenia jest nisza niż 10 stopni Celsjusza pracownik ma prawo odmówić wykonania zlecenia lub renegocjować kwotę wykonania usługi.

Płatności

 1. Klient po wykonaniu usługi ma możliwość dokonania płatność gotówką jak i w formie bezgotówkowej, poprzez płatność kartą lub blik na terminal lub faktura przelewowa dla Klienta prowadzącego działalność gospodarczą.
 2. Klient dokonuje płatności po wykonanej usłudze lub w terminie wyznaczonym na fakturze.
 3. W przypadku zleceń powyżej 1000 zł , zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość pobrania zaliczki na poczet wykonania zlecenia.
 4. Zleceniobiorca stosuje cenę minimalną usługi. Ustalana jest indywidualnie do każdego zlecenia.

Odpowiedzialność

 1. W przypadku spóźnień Pracownik będzie kontaktował się telefonicznie z Klientem, jeśli Klient nie odbierze telefonu zostanie wysłana wiadomość sms o tym zdarzeniu.

 2. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nie dotarcie pracownika do Klienta czy też spóźnienia spowodowane w takich przypadkach jak problem z autem, problemy zdrowotne, wypadki czy korki o czym niezwłocznie powiadomi Klienta. Zleceniobiorca zobowiązuje się , że nie później niż do 48h od momentu kontaktu ustali kolejny termin wykonania usługi.

 3. Pracownik wykonując usługi realizuje je zgodnie ze sztuką prania lub czyszczenia
  i dobiera środki dedykowane pod daną powierzchnię.

 4. Pracownik przed wykonaniem zlecenia poinformuję Klienta o procesie prania, środkach jakie użyje jak i o możliwym rezultacie.

 5. Pracownik tylko i wyłącznie na wniosek Klienta i za jego pisemną zgodą może użyć środków nie dedykowanych do danej powierzchni, które mogą negatywnie wpłynąć na jej strukturę. Zanim pracownik użyje danych środków poinformuje Klienta o istniejących zagrożeniach wynikających z ich użycia.

 6. Firma Piotr Bojarski Turboszczotka jak i FHU Joanna Bojarska ponosi odpowiedzialność za szkody i zniszczenia wywołane z winy pracownika podczas realizacji zlecenia.

Odwołanie , rezygnacja z usługi

 1. Odwołanie rezerwacji usługi powinno nastąpić nie później niż na 24h przed ustaloną datą i godziną jej wykonania. Odwołanie zamówionej usługi przez zamawiającego następuje drogą tożsamą z drogą jej zamówienia.

 2. W przypadku nie odwołania przez Klienta zamówionej usługi na 24h przed jej realizacją, lub z jego powodu nie została ona zrealizowana jak również nie zmienił jej czasu realizacji Zleceniobiorca naliczy opłatę w wysokości 100 zł.

 3. Klient może przełożyć usługę na inny termin tylko raz, na 24h przed wykonaniem usługi

 4. W przypadku gdy Klient zrezygnuje z wykonywania usługi w trakcie jej wykonywania z przyczyn niezależnych od pracownika zobowiązany jest do zapłaty za całe jej wykonanie.

Reklamacja

 1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji do 48h po wykonaniu usługi. Reklamacja musi być złożona drogą e-mail na adres info@turboszczotka.pl i powinna zawierać datę, adres wykonanej usługi , reklamowany zakres jak i pełny opis. Ewentualne dowody w postaci wyraźnych zdjęć, opatrzone datą i godziną ich wykonania jako oświadczenie na nieodpowiednie wykonanie usługi. Prana lub czyszczona powierzchnia przed zgłoszeniem nie może być ponownie użytkowana, prana /  czyszczona  we własnym zakresie.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni od daty jej złożenia.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Zleceniobiorca wypełni roszczenia ze strony Klienta tylko w obszarze podlegającym reklamacji w drodze uzgodnień obu stron.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 17.01.2024
 2. Piotr Bojarski Turboszczotka zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia ogólnych warunków. Wszelkie zmiany i uzupełnienia wchodzą w życie z dniem opublikowania na stronie firmy. W przypadku rezerwacji usług przed datą publikacji obowiązują warunki dotychczasowe.
 3. Niniejszy regulamin został stworzony w oparciu o obowiązujące prawo na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Prawem rozstrzygającym wszelkie spory na gruncie niniejszego regulaminu jest prawo polskie w tym ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r – Kodeks cywilny.

 

Zadzwoń